Ochrana osobních údajů

Ctíme Vaše soukromí

Dušan Uhrin – Sanatorium Mariot, ČSA 397/21 Františkovy Lázně, 351 01, IČO 43673902, DIČ CZ430205137 respektuje a dodržuje osobní práva na ochranu osobních údajů hostů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb,,o ochraně osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679 GDPR

Odpovědný zástupce za ochranu údajů: Manager hotelu Milan Zeiner

Dušan Uhrin, jako správce osobních údajů prohlašuje, že dodržuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679 GDPR dle směrnice o zpracováváním údajů, kterou si hosté mohou vyžádat v Sanatoriu Mariot. Směrnice poskytuje všeobecný přehled o nakládání s údaji v hotelu k účelu ubytování a podávání léčebně rehabilitační péče dle zákona o lázeňství a místní vyhlášky na dobu, kterou ji ukládá zákon o zpracování osobních údajů.

Firma nakládá s těmito důvěrnými údaji hosta:

jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, e-mail, telefon, a zdravotní stav pacienta

Firma nedisponuje:

online rezervacemi, kamerovým systémem, mailing, zpravodaje, reklamy

Dušan Uhrin – Sanatorium Mariot zpracovává osobní údaje osob přes poptávkový formulář prostřednictvím svých webových stránek www.santorium-mariot.cz a to pouze jméno, telefon e-mail. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv, zrušit a písemně požádat o vymazání osobní údajů z naší hotelové databáze.

Dušan Uhrin – Sanatorium Mariot jako provozovatel stránek www.sanatorium-mariot.cz tímto sděluje, že veškeré údaje získané všemi uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu provozu Sanatoria Mariot ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. nařízení (EU) 2016/679 GDPR o ochraně osobních údajů a všechny Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti, osobě, Vaše osobní údaje nebudou sdíleny či jinak zneužity.

Kontrolu na svěřenými osobní údaji provádí Úřad na ochranu osobních údajů Praha